добре дошли във виртуалния свят на "ФЕНИКС"
centerphoenix.alle.bg

Какво означават границите на личността и защо са ни нужни?

Какво означават  границите  на личността и защо са ни нужни?

Навсякъде по света се срещаме с различни граници. Стените  са границите на нашия дом . Бариерата на пътя е знак, че не можем да преминем по нататък. Обедната почивка е временната граница на Аз-а за възможност да се нахраним. И всеки път границите границите ни сигнализират къде започва едно и къде завършва  друго. Например в моя дом не може безнаказано да влезе някой непознат. Защото така той нарушава границата на моето законно пространство. Студента например не може да проспи лекцията си от  10.00 и да отиде в 15.00 за да я чуе отново, защото времевата граница не зависи от него.

Но освен външните граници, всеки от нас си има и свои лични вътрешни граници. Те се изразяват в нашето поведение, светоусещане и взаимодействието ни с  обкръжаващия ни свят и със самите нас. Границите на личността – образно казано са онзи камертон, който ни казва кое е „наше“ и кое е „чуждо“, кое е приемливо за нас и кое е неприемливо. Именно разбирането ни за нашите собствени граници ни помага да отстояваме себе си.

Ние не можем да видим вътрешните си граници. Но за тяхното съществуване ни сигнализират нашите чувства.

Например, чувството на болка, предизвикано от събеседника ни, говори за това че трябва да обозначим своите граници по отношение на чувствата ни. Възможно е дори да се предпазим, ограничавайки контакта с този събеседник. Чувството за срам сигнализира за неприемане на собственото ни поведение. То ни дава възможност да поемем отговорността и да коригираме поведението си в допустимите норми. Вината показва представата и очакванията от себе си. Радостта ни помага да осъзнаем интересните за нас неща и стремежа ни към тях се засилва.

За да се докоснете до вашите граници, може да се замислите кои ситуации са болезнени за вас?В какви взаимоотношения е невъзможно да влезете?В кои моменти се срамувате и кои моменти възприемате спокойно?Кои шеги са ви смешни и кои са за вас неприемливи?

Тези въпроси ще ви помогнат да изявите вашата личност. Но за да разберете вашите граници не е достатъчно да си отговорите на тези философски въпроси. Трябва да отхвърлите илюзиите си и да се погледнете реално. Да осъзнаете вашите чувства и поведение.

 Възпитанието оставя в нас определен отпечатък. Вербалните и невербалните послания от  нашите родители, преките и косвените им  указания  ни предават тяхната представа за живот от ранното ни детство. И ние не чувстваме нашите граници зад стената на родителските указания и заповеди.От време на време консултирам клиенти, които споделят че са изгубили самоуважението си в дадени взаимоотношения. „Повече не мога да търпя  неговото поведение“ – споделя една от клиентките. „Той ме нарича с различни обидни епитети, изневерявал ми е няколко пъти, обижда ме пред приятелите ни, а аз прощавам и търпя“. На моя въпрос „Защо?“, отговаря: „Защото го обичам“. Но в процеса на терапия разкрива истинските си чувства : презрение, обида, болка даже и ненавист. Истинските граници са били изтрити и чувствата са били подменени с лъжливи представи. Така момичето се оказало в плен на илюзията без желание да реагира на болката. С този пример само исках да ви покажа колко са важни вътрешните ни граници.

Без тези граници ние не можем да отстояваме себе си. Без тези граници нашият вътрешен свят ще се превърне в хаос. Границите ни дават усещане за самодостатъчност и увереност. Да се стремим към тях е естествено и нормално състояние.

 

 Ваша Деси!

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg