добре дошли във виртуалния свят на "ФЕНИКС"
centerphoenix.alle.bg

Обучителни семинари за родители

Обучителни семинари за родители

 

ТРЕНИНГ  ГРУПИ ЗА РОДИТЕЛИ

Да си родител е професия - най-важната, която практикуваме през живота си. То изисква усвояване на професионални тайни, ефективни стратегии, умение за решаване на проблеми. От това колко добре ги владеем, зависи не само нашето щастие и себеприемане, но и щастието на най-любимите ни същества - децата. Целта на тези тренинг програми е да  се работи с основните затруднения, които се срещат в комуникацията между родители (учители) и деца и да предложат алтернативни стратегии за поведение, да помогнат на  родителите да развият критичност към евентуаулните опасности, които биха могли да засегнат децата им (алкохол, наркотици, хранителни разстройства, опасности в интернет пространството и други) и да запознаят родителите с работещи начини за справяне и превенция.

  • Когато децата ни управляват – 1 път седмично по 40 мин./такса 10 лв.; работи се в малки групи до  10 човека/
  • Аз съм красива, аз съм слаба....аз съм хитра.....аз съм бременна – 1 пъти седмичо по  40 мин. /такса 10 лв.; работи се в малки групи до  10 човека/
  • Курс за повишаване на родителските умения

          Обучението е насочено към родители, които:
Желаят да постигнат трайно свързване с децата си, изградено върху компетентността, споделянето и емпатията; искат да повишат информираността си за ефектите от употребата на наркотици и алкохол и какво се крие за нея ; се интересуват от ефективни стратегии за преодоляване на бариерите в общуването с децата - 1 пъти седмично по  40 мин. /такса 20 лв.; работи се в малки групи до  10 човека/

За предварителни записвания позвънете на един от телефоните посочени за контакт или пишете на: 

e-mail: centerphoenix@abv.bg

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg