добре дошли във виртуалния свят на "ФЕНИКС"
centerphoenix.alle.bg

Обучителни семинари за хора от подпомагащи професии

Обучителни семинари за хора от подпомагащи професии

                                                

  ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИНГИ

                                                                   

 1.Тренинг  по приказкотерапия 

2. Тренинг  по фототерапия 

3. Пясъчна терапия 

4. Прозорец към детския свят. Ръководство по детска психотерапия

5.  „Защо няма повече“ – Как да помогнем на детето да преодолее  травмите и загубите и да се справи с траурните реакции 

6. Децата във въртележката на развода 

7. Как да работим с тревожното дете?

8. Модели за работа с деца преживели насилие 

9. Техники за работа с хиперактивното дете                

10. Интегриране на деца и ученици със СОП 

11. Формиране на адекватна самооценка при детето – рисувателни, игрови и медитативни техники 

12. Лаборатория на детско-родителските взаимоотношения  „Мамо, татко и аз съществувам“

13. Полово възпитание на деца с увреждания 

14. Как да  общуваме с родителите?Формиране на група за родителска взаимопомощ в ДЦДУ/КСУДС и т.н..Методи и техники  за работа с родителя. 

15. Аутизъм –болест или състояние?Как да работим с деца от аутистичния спектър?

16. Как да подготвим детето за училище?


ЗА КОГО:

Психолози, психотерапевти, педагогически съветници, социални работници, студенти и други специалисти, работещи с деца и семейства.


ВОДЕЩ:  Десислава Даскалова – психолог и  когнитивно – поведенчески консултант психотерапевт

ТАКСИ:

За индивидуални участници: 35 лв.

За представители на организации и институции: 45 лв.

За участвали в  3 и повече обучения  на  център „Феникс”: 25 лв.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg