добре дошли във виртуалния свят на "ФЕНИКС"
centerphoenix.alle.bg

Тренинги

Тренинги
Защо е необходимо да посещаваме тренинг?

Някои от  причините поради, което е полезно за посещавате тренинги може да намерите в следния списък.

 1. СкоростНа тренинга може да придобиете какъвто и да е навик много бързо. 

2. Възможност да тествате личностните си качества. Във ВУЗ или училище вие тренирате своите знания, интелект и професионални умения. Но там няма специални курсове за развитие на личността и отделните и качества. Докато тук на тренинга има и те са в интензивна форма. Вие можете да поработите над развитието и шлифоването именно на тези ваши психологически качества, които са ви нужни.

3. Полезен импулс за развитиеТренинга ви дава тласък, за да се впуснете в процеса на личностната промяна. Понякога  той протича в в  стегната даже екстремна форма. Но именно това е нужно на човек, когато е поизоставил развитието си и е загубил гъвкавост. Участниците в повечето наши тренинги разказват,че след тренинга са получили свежи идеи, нови мисли и са развили креативни подходи в своя живот, личност и работа. А  това не е ли едно от най-ценните неща в днешно време

4. Получавате полезни навици и знания. На тренингите, които са посветени на личните ви психологически проблеми, или на тези посветени на професионалните ви навици, ще можете да повишите своята професионална компетентност, да отстоите някои граници на своята личност.

5. Възможност да се запознаете с нови хора. На тренинга общувате, запознавате се, изграждате нови професионални познанства. Човек излиза от обичайния си кръг на общуване и се запознава със съвършено нови хора от други професии и даже социални кръгове. Това обогатява неговата психология и увеличава социалните му контакти. Освен това, на тренинга може да намерите нови приятели, познати и даже понякога спътник в живота. Всеки практикуващ и провеждащ тренинги психолог ще потвърди това.

6. Себепознание. Още една причина – посещавайки тренинги на различни теми и виждайки проблемите на другите хора като в отражение на огледало, човек по добре вижда и разбира собствените си проблеми. Които в много случаи понякога му се струват много по маловажни и наболели, а в други случаи обратно – значими и  важни за решение.

7. Свежи идеи. Тренинга ни позволява да излезем  от професионалния застой и стереотипа на мислене и действие. Които понякога са присъщи даже и  на най-успешните професионалисти.Именно поради тази причина се стараем да изместим фокуса от това „зацикляне” на съзнанието и частниците да видят по нов начин своята ситуация на работа и в живота. Това се случва най-добре, когато другите участници дават обратна връзка, която им позволява по точно да разберат себе си, собствените си слабости, недостатъци и особености.

 8. Истински преживявания - формата на провеждане на тренинг  е един истински интерактивен начин на общуване. Позволява на човек да оползотвори времето си по един приятен и ползотворен начин.

9. Възможност да посетите тренинга заедно с приятели. Понякога се случва така,че човек изпитва затруднение или има някакво притеснение да посети тренинга сам. Той се чувства уверен в кръга си от приятели и познати, които е уговорил да  го придружат. Действително, колективния поход в едно такова начинание е често срещано явление.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg