добре дошли във виртуалния свят на "ФЕНИКС"
centerphoenix.alle.bg

Критерии за компетентни родители

Критерии за компетентни родители

Знанието за емоциите и поведението на детето са ни важни поради няколко причини:

·         Да знаем какво е норма

·         Да забелязваме, обичайните, безобидни и незначителни отклонения в поведението  и реакциите по време на стрес, физическите заболявания и наранявания;

·         Да разпознаваме и управляваме емоционалните и  поведенчески разстройства Поведението на детето, емоционалните му реакции и личността му са резултат от взаимодействието на генетичната предразположеност и влиянието на обкръжаващата среда. Обкръжаващата среда дава опита, от който произтичат знанието, емоционалните реакции и отношението към самия себе си и света.

Личните взаимоотношения се явяват се явяват основен външен фактор в просоциалното радвитие, а семейството на детето – главен техен източник.

Вътре в семейството децата трябва да се чувстват защитени. Тяхното възпитание, обучение и образование трябва оптимално да подпомагат тяхното развитие.

Отношението на родителите към детето определя, как то ще се развие  като личност.

 

Характеристика на компетентните родители:

 • Да се намират винаги около детето, когато е необходимо

 • Да защитават своите деца от вредни въздействия

 •Да обичат своите деца – да се грижат за тях, да им осигуряват, храна, дом и конфорт

 •Да бъдат отговорни и да използват силата си  за да защитят своите деца

 • Да уважават липсата на зрялост в децата и точно да ги преценят

 • Да държат децата в страни от взаимоотношенията на възрастните /съпружеските

   конфликти, секса и т.н/

 • Да определят разумни граници на толерантност към поведението на своите деца

 • Заедно с децата да установят правила и задължения у дома

 • Да поддържат собствената си самооценка и саморазвитие

 • Да живеят свой собствен живот, а не живота на своите деца


Ваша Деси!

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg